Ofte stilte spørsmål

Har jeg lån hos Intrum?

Nei, Intrum Låneadministrasjon tilbyr ikke egne lån, men administrerer lån på vegne av en rekke utlånere (for eksempel kommuner, pensjonskasser og arbeidsgivere).

Hvordan oppretter jeg AvtaleGiro?

Klikk på Avtaler > Gå til lån > Lånedetaljer og klikk på Opprett ved AvtaleGiro. AvtaleGiro kan også registreres via ønsket betalingskonto i nettbanken din. Det tar normalt 6-8 uker før denne er aktiv, og faktura blir sendt per post i mellomtiden. Dette gjelder også ved endring av konto som beløpet skal trekkes fra.

Hvordan endrer jeg forfallsdato?

Klikk på Avtaler > Gå til lån > Lånedetaljer. Trykk på Endre knappen ved Forfallsdato.

Kan jeg innbetale ekstra beløp?

Ja, du kan innbetale ekstra beløp på lån som et tillegg til nedbetalingsplanen. Ekstra beløp på lån som er bundet av fastrenteavtale kan resultere i over- eller underkurs. Klikk på Avtaler > Gå til lån > Betalinger > Ekstra innbetalinger for en beskrivelse på hvordan du innbetaler ekstra beløp.

Hva er forskjellen mellom nominell og effektiv rente på lånet mitt?

Effektiv rente inkluderer i tillegg gebyrer og omkostninger i hele lånets løpetid. Nominell rente er markedsrente pluss eventuelt långivers eget rentepåslag.

Kan jeg beholde lånet om jeg flytter til ny bolig?

Du kan søke om overføring av lån til ny bolig ved å kontakte utlåner.

Hvem tar jeg kontakt med om jeg vil søke om ytterligere lån/tilskudd?

Du må ta kontakt med utlåner dersom du ønsker ytterligere lån/tilskudd, for eksempel din bostedskommune.

Hvor finner jeg opplysninger om betalte og forfalte terminer?

Klikk på Avtaler > Gå til lån > Nedbetalingsplan. Unntaket er ekstra innbetaling utover vanlig terminbeløp, dette vil da vises ved redusert restgjeld under Avtaler > Gå til lån > Lånedetaljer.

Hvor finner jeg restgjelden på lånet mitt?

Restgjelden finner du ved å klikke på Avtaler > Gå til lån > Lånedetaljer.

Hvor finner jeg min nedbetalingsplan?

Klikk på Avtaler > Gå til lån > Nedbetalingsplan.

Hvor finner jeg årsoppgaven?

Klikk på Årsoppgaver øverst i menyen.

Hvor finner jeg renter og andre vilkår på lånet?

Klikk på Avtaler > Gå til lån > Lånedetaljer.

Hvorfor har mitt lån blitt oppsagt på grunn av manglende forsikringsattest?

Vi trenger til enhver tid bekreftelse på gyldig boligforsikring, da dette er en del av sikkerheten for lånet. Dersom denne forsikringen opphører, vil forsikringsselskapet automatisk varsle utlåner. Dersom attesten ikke foreligger innen gitt frist, vil lånet bli oppsagt i henhold til avtale mellom långiver og Intrum.

Hvordan binder jeg renta?

Kontakt oss via kontaktskjemaet og oppgi hvor mange år du ønsker å binde renta, så sender vi deg et fastrentetilbud.

Bør jeg velge flytende eller fast rente?

Det er fordeler og ulemper med begge alternativer. Se Husbankens hjemmesider for nærmere informasjon vedrørende dette.

Hva menes med over- og underkurs?

Dersom du bryter fastrenteavtalen, blir lånet ditt belastet med overkurs eller godskrevet med underkurs. Les mer på Husbankens hjemmesider.

Hva skjer når fastrenteavtalen min utløper?

Før avtalen utløper vil du motta tilbud om ny fastrenteavtale på tilsvarende avtaletid. Hvis du ønsker å videreføre avtalen, signerer og returnerer du denne til oss. I motsatt fall vil lånet automatisk gå over til flytende rente. Du vil motta bekreftelse på ny rente og nedbetalingsplan.